Organització de Sant Andreu Decideix

. divendres, 13 de novembre de 2009

Sant Andreu Decideix s'organitza al voltant dels òrgans següents:

  • Assemblea de districte: aplega les entitats i les persones del districte que volen participar en Sant Andreu Decideix; de l'assemblea en depèn l’organització del districte, que té només caràcter executiu.
  • Coordinadora de districte: és la responsable de l’organització del districte, coordina les comissions de treball i representa l’assemblea a nivell de ciutat.


A més a més, Sant Andreu Decideix treballa a partir de quatre comissions:


  • Comissió de Recursos i Informàtica: s’encarrega d’obtenir i gestionar els recursos econòmics, humans i d’infraestructura necessaris, així com de la gestió de les dades del voluntariat i la gestió dels resultats el dia de la consulta. També dóna suport tècnic a les altres comissions.
  • Comissió de Campanya i Extensió: s'encarrega de dissenyar i organitzar les diferents campanyes vinculades a la consulta, així com d’incorporar noves entitats a Sant Andreu Decideix, també s’encarrega d’obtenir el suport de personalitats públiques de tots els àmbits.
  • Comissió de Comunicació: s’encarrega de la creativitat, imatge i disseny gràfic, elaboració de materials impresos, presència a internet i de la relació amb els mitjans de comunicació.
  • Comissió d'Administració Electoral: s’encarrega específicament de regular i dirigir la votació, en tots els seus aspectes.
Cada comissió disposa d'una llista de correu de treball. Si voleu formar-ne part, escriviu-nos a santandreudecideix@gmail.com i indiqueu-nos en quina comissió voleu col·laborar.