Sant Andreu Decideix: cap al 10A a bon ritme

. dijous, 10 de juny de 2010

Han passat poc més de tres mesos d’ençà de la constitució de la plataforma Sant Andreu Decideix, el 22 de febrer. Ha passat prou temps, doncs, per poder començar a valorar la feina feta fins ara i veure cap on hem de continuar en el futur, amb la mirada posada en el 10 d’abril del 2011, data en què es farà la consulta sobre la independència al conjunt de Barcelona. Amb aquest objectiu, el dijous 3 de juny va tenir lloc la 2a Assemblea de Sant Andreu Decideix, a la sala d’actes de l’escola Pegaso, ben bé al mig entre dos dels barris més emblemàtics del districte, Sant Andreu de Palomar i la Sagrera.

L’acte va comptar amb l’assistència de 78 persones, una quinzena de les quals procedien d’entitats —algunes entitats adherides i altres observadores—. A la taula, els representants del districte a Barcelona Decideix i membres de la Coordinadora de Sant Andreu Decideix, Jaume Domènech, Joan Giralt i Marc Belzunces, van donar la benvinguda i van recordar els inicis de la plataforma ciutadana a Sant Andreu, des de l’acte de constitució, el 22 de febrer, fins a l’articulació en comissions, en una reunió de treball, el 6 de març passat, que va ser el punt de partida de les activitats que s’han desenvolupat aquests mesos.

Sant Andreu Decideix, administració electoral neutral que té la missió d’organitzar la consulta i promoure el vot en qualsevol dels sentits possibles, es va estructurar de bon començament en quatre comissions —Administració electoral, Campanyes i extensió, Comunicació, i Recursos i informàtica— i una Coordinadora, formada per diversos representants de cada comissió i amb caràcter executiu.

També de bon començament es va veure la necessitat de subdividir el districte en dues grans àrees per dur a terme les actuacions de campanya d’una manera més pròxima a la realitat dels barris. El districte de Sant Andreu, format per set barris, té una població total de 147.573 habitants (segons dades del 2009), que es reparteix de manera desigual segons les zones. Així, Sant Andreu de Palomar aplega el 38% de la població, mentre que el conjunt format per la Sagrera, el Congrés i els Indians i Navas suma el 44%. A efectes organitzatius, doncs, es va separar la Comissió de Campanyes i extensió en dues seccions, una dedicada als tres últims barris esmentats i l'altra centrada en els àmbits de Sant Andreu de Palomar, Baró de Viver, Bon Pastor i la Trinitat Vella.

Els informes de gestió de les comissions van revelar el gran nombre d’activitats, de propostes i projectes que s’han fet fins ara, però per sobre de tot això, tal com va fer notar Joan Giralt, el més important ha estat la feina interna de consolidació dels grups de treball: la gent s’ha començat a conèixer i aquest punt és bàsic per poder treballar en equip de manera eficient. El document amb els informes de gestió encara no està disponible, i no en farem ara un desenvolupament exhaustiu, però entre els aspectes més rellevants cal destacar el ressò que han tingut les parades informatives per difondre la consulta i recollir nou voluntariat que s'han muntat, d'ençà de Sant Jordi, a Sant Andreu de Palomar, la Sagrera i Navas. En aquestes activitats, s'ha hagut de coordinar la feina de les diverses comissions —els uns han proporcionat les carpes i pancartes, mentre els altres atenien les parades i uns tercers s'ocupaven dels tríptics informatius que han de transmetre una determinada imatge corporativa—.

Amb les parades informatives s’han repartit uns 3.000 tríptics i s’han aconseguit més de 400 nous adherits —que voregen els 500 si hi afegim les adhesions recollides el 4 de juny, en la jornada de Comerç al Carrer—. Algunes d'aquestes persones s’han afegit ja a les comissions de treball, mentre que d’altres s’han apuntat per ser voluntaris puntuals.

En relació amb les activitats futures, Sant Andreu Decideix es proposa continuar les tasques de difusió, posant ara l’èmfasi, sobretot, en les entitats que han d’engruixir la base social de Sant Andreu Decideix, Així mateix, s’ha de continuar la consolidació dels grups de treball acollint i integrant el nou voluntariat per distribuir millor la feina.

Pel que fa a les entitats presents a l'assemblea, es va donar la paraula a representants de diverses associacions del districte que donen suport de diferents maneres a Sant Andreu Decideix, com ara els Diables de Sant Andreu, l’AMPA del CEIP Pegaso o l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar. Ivan Altimira, com a representant dels primers, va destacar el paper actiu que, segons el seu parer, han de tenir les entitats en un acte democràtic com és aquesta consulta. Carme Ganuza, com a presidenta de l’AMPA de la Pegaso, va remarcar que la seva escola sempre ha obert les portes a activitats de la gent del districte, i que per tant, oferir els seus espais a Sant Andreu Decideix és ben normal. Per la seva banda, Pere Roca, en nom de l’AAVV de Sant Andreu de Palomar, va desitjar èxit en la consulta i va oferir local i un espai reservat en la publicació de la seva associació, per ajudar a difondre la iniciativa.

En el torn obert de paraules, es va debatre el posicionament de Sant Andreu Decideix en relació amb la manifestació que la Plataforma pel Dret de Decidir ha convocat per al 12 de juny amb el lema «Autodeterminació és democràcia». Després de sotmetre aquest punt a votació, es va decidir donar suport genèric i difondre aquest acte, sense adherir-s'hi formalment.